Osmanlı Komitesi

Demokrasinin adımlarının ilk defa atıldığı Osmanlı İmparatorluğunun bu döneminde
yeni çıkan ideolojilerle eskiyle yeninin çatışmasının Osmanlı tarihindeki belki de en sancılı
dönemlerini geçirirken İmparatorluk ilk defa kendi anayasasını oluşturmaya çalışıyordu. Bu
karmaşık ve zorlu dönem iç karışıklıklarla beraber toprak kayıplarının yaşanmaya başlanması
Abdülhamit hazretlerini derin düşüncelere boğmaktaydı. Osmanlı tarihinin en çalkantılı
dönemlerine yapılan bu girişte devleti kurtarmanın tek yolunun açılacak meclis
olduğuna inanan halkın bu inancını boşa çıkartmaması beklenen meclis üyeleri; kendilerinin
önüne çıkacak bütün engellerden sonra bu yorgun devleti bir kez daha ayağa
kaldırabilecekler miydi? Yoksa açılan meclis sonun başlangıcı mıydı?
I. Meşrutiyet zamanına denk gelen komitemizde delegelerden beklenen bu dönemdeki
tarihsel gelişimlere ve düşünce akımlarına hakim olmalarıdır zira her delege kendisine
atanacak mebusu komitede temsil edecektir. Bu komiteye başvurmayı planlıyorsanız daha
önceden MUN veya benzeri konferanslarda tecrübeniz olması aranmaktadır.
Delegeler Osmanlı’nın Dünya’da değişen güç dengeleri arasındaki yerini belirlemede
ve yeni siyasi yönelimini geliştirecek mebus üyelerimizden karşılarına çıkacak krizleri
çözmeleri beklenmektedir.

Dil: Türkçe
Under Secretary General: Efe Özekin / Assistant USG: Çağla Yargıç
Reporter: Egehan Saka